Kassav - Bel kréati #music #zouk
Lyrics
 
Ti doudou bèl kréyati, ou kouché la
Mwen ka gadé'w, épi lanmou épi tandrès ayayay
Épi ti mélodi-tala, sé sèl mannyè man pé fè'w wè
Ou ké konprann, ou ké sézi
Bondié sa mwen ka fè si ou pa la

Mwen ka tatoné mwen avèg, sé twop pou mwen
San wou doudou pa ni jounen pa ni lannuit ayayay
Bèl kréyati si mwen gadé dèyè
Sé pa kon yè
Sé vyé zèb-la man raché yo
La nou ké pé simen bon grenn pou nou choyé

Si an jou maten mwen lévé, é lanmou nou té en péril
An ké trousé dé manch mwen pou man pé sa sové'y
É pou tjè mwen gonflé, pou'y èksplozé

Dapré moman nou za pasé, fo nou tjenbé rèd
Ou rimatjé apré lapli soley toujou viré

Lapli mové tan menm si i mouyé nou
Nou ké chofé kò nou doudou, nou ké séré
Pou nou prézèvé lanmou nou

Lapli mové tan an menm si i mouyé nou
Nou ké chofé kò nou doudou, nou ké séré
Pou nou prézèvé lanmou nou

Lapli mové tan an menm si i mouyé nou
Nou ké chofé kò nou doudou, nou ké séré
Pou nou prézèvé lanmou nou

Vyolon-

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Souflan-

Haaa ouh !
Sé pou wou doudou !

Solo clavyé-

Man té ké lé ou ritounen pou ou gadé mwen
Pou rouvé bra'w, pou tjenbé mwen, pou séré mwen
É pou tjè mwen gonflé, pou'y èksplozé
Ah doudou
Hé ho ho ho

Commentaires